Personel Genel Müdürlüğü

İL-İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ KADROLARINA MAKAM ONAYI DOĞRULTUSUNDA GÖREVDE YÜKSELME YOLUYLA ATAMA DUYURUSU

İL-İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ KADROLARINA MAKAM ONAYI DOĞRULTUSUNDA GÖREVDE YÜKSELME YOLUYLA  ATAMA DUYURUSU

Bilindiği üzere, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde boş olan 1.709 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atama için 31.10.2013 tarihli onayla başlatılan süreçte, görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olanların bilgisayar ortamında yapılan değerlendirmede yerleştikleri yerlere atamaları 16.04.2014 tarihinde gerçekleştirilmişti.

 

Bu sürece ilişkin Bakanlık Makamının 02.12.2020 tarihli onayı ile;

1- Bakanlığımızın taşra teşkilatı il/ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürü kadrolarına, gerek anılan Yönetmelik hükmü uyarınca 16.04.2014 tarihinde yapılan 1.709 şube müdürü  ataması, gerekse daha sonra açılan bireysel davalarda yargı organlarınca verilen kararlar gereğince bugüne kadar yapılmış olan atamalara yönelik olarak ayrıca herhangi bir işlem yapılmaması,

2- Bu süreçte gerçekleştirilen yazılı ve sözlü sınavda başarılı olarak tercih hakkı verilen  adaylardan, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenen puana göre 1.709'uncu sırada bulunan adayın sahip olduğu "76,3333" puanın taban puan olarak esas alınması,

3- Bu süreçte başarılı olmalarına rağmen şube müdürü kadrolarına herhangi bir nedenle atanamayıp, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması taban puan olarak esas alınan "76,3333" ve üzerinde olup hâlen Bakanlığımız kadrolarında görev yapmakta olan adaylara, dava açıp açmadıklarına veya dava açanların  açtıkları davayı kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere, Bakanlıkça ilan edilecek şube müdürlüğü kadrolarına tercih hakkı verilmesi, aritmetik ortalama puanı "76,3333" puanın altında olanlara ise tercih hakkı verilmemesi uygun görülmüştür.

Tercih başvurusunda bulunabilecek şube müdürü adaylarının bilgileri ilgili Valiliklere gönderilmiştir.

Tercihlerine atanamayan ya da atandığı hâlde yasal süresi içerisinde göreve başlamayanlara, bu kapsamda başka tercih ve atanma hakkı verilmeyecektir.

  

Duyuru ve eki atama takvimi için tıklayınız.

Atatürk Bulvarı Bakanlıklar/ÇANKAYA - 0 (312) 413 26 80/81

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.