İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Genel Müdürrlüğü Tarihçe

İnsan Kaynakları Genel Müdürrlüğü Tarihçe

Milli Eğitim Bakanlığı

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

 

TARİHÇE

 

 • Osmanlı  imparatorluğu döneminde Maarif Nezareti merkez teşkilatı kuruluşundan Mektebi Kalemine bağlı olarak 1894 yılında SİCİL-İ AHVAL ŞUBESİ olarak kurulmuştur.

 • 1908 yılında SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ adını almıştır.

 • Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 1928 yılı Bütçe Kanununun kadrolara dair (H) cetvelinde "SİCİL VE MEMURİN DAİRESİ"olarak gösterilmiştir.

 • 22.06.1933 tarihinde 2287 sayili "Maarif Vekaleti Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkındaki Kanun"la bu daire

 • ZAT İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adı ile yeniden teşkilatlanmıştır.

 • 28.11.1960 ve 17666 sayılı Bakanlık Onayı ile "ZAT İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ;

 • 10.06.1946 tarih ve 4926 sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinde değişiklik yapan 2.07.1962 tarih ve 58 sayılı kanunla da ÖZLÜK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adını almıştır.

 • 27.02.1982 gün ve 8/4334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı içinde yürürlüğe konulan "BAKANLIKLARIN YENİDEN DÜZENLENMESİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA KARARNAME" ile de "ÖZLÜK İŞLERİ GENLE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE ATAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE PERSONEL PLAN YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI",

 • 179 sayılı Milli eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesi ile de "PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ" dönüştürülmüştür.

 • 12 Mayıs 1992 tarih ve 21226 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan, Milli eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki  20.04.1992 tarih ve 3797 sayılı Kanun ile Yardımcı Birimler içerisinde "PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" olarak yer almış ve görevleri bu kanunun 33 üncü maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.
 • 25/8/2011-2011/652  Bakanlar Kurulu Kararı ve 14.09.2011/28054 tarihli Resmi Gazete kararı ile Mlli Eğtimi Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü görev ve yetkileri tekrar düzenlenmiştir.

      
 Yayın:17.07.2012 - Güncelleme:27.11.2013 - 09:39 - Görüntülenme:3683