İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü


Milli Eğitim Bakanlığı

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

 

GÖREVLERİ

 

MADDE 20 – (1) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.

b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

c) Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

ç) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

 Yayın:17.07.2012 - Güncelleme:27.11.2013 - 09:39 - Görüntülenme:11071