uyarigif Bakanlığımızda 652 sayılı KHK ile ihdas edilen ve bu kadrolarda görev yapmakta olan millî eğitim uzman yardımcılarının hazırlamaları gereken uzmanlık tezlerinin yazım esaslarına ilişkin Tez Önerisi Hazırlama Sablonu ve Tez Yazım Kılavuzu güncellenerek tez dokümanları bölümünde yayınlanmıstır. 12/12/2017-17:30

uyarigif Ağustos 2014 döneminde atanan üçüncü dönem millî eğitim uzman yardımcılarının seçecekleri tez konularına ilişkin liste Strateji Geliştirme Başkanlığının WEB sayfasında yayınlanmıştır. 15/09/2015-16:35

uyarigif Bilindiği gibi, millî eğitim uzman yardımcılarının yetiştirilmesi amacıyla TÜSSİDE ile yapılan protokol kapsamında düzenlenecek eğitim programının ilk adımı olan TÜSSİDE eğitimleri, 15’er gün olarak planlanmış ve bu eğitim süresine hafta sonları da dahil edilmiştir. Söz konusu eğitim programının 4.grubunun eğitim süresinin 31/05/2015-12/06/2015 tarihleri arasını kapsaması ve “25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri”nin aynı tarih aralığına denk gelmesi sebebiyle bahsi geçen eğitim programının tarihleri, TÜSSİDE ile yapılan görüşmeler sonucunda, 31/05/2015-05/06/2015 ve 08/06/2015-14/06/2015 tarihleri arasında olacak şekilde 2 aşama olarak düzenlenecektir. 02/04/2015-14:17

uyarigif 18.03.2015 tarihli “Milli eğitim uzman yardımcıları tez konularının değerlendirilmesi” gündemli toplantı kararları için tıklayınız.   26/03/2015-15:00

uyarigif Milli eğitim uzman yardımcılığı tez konuları güncellenmiştir. II. aşamada alınan ve Şubat 2015 tarihi itibariyle tez dönemine giren uzman yardımcılarının 16 Mart 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar tez konularını, 4 Mayıs 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ise tez önerilerini Genel Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir. 11/03/2015-09:00

uyarigifTez konuları yeniden güncellenerk tez doküman bölümüne eklenmiştir. 10/03/201510:58

uyarigifTüm uzman yardımcılarının iletişim ağının sağlanması için meb uzantılı mail adreslerini kontrol etmeleri ve teyit maillerini göndermeleri gerekmektedir.10/03/201510:58

Mail İle Ulaşın

İrtibat Telefonları 312-213 2825
  312-213 1776
  312-213 2809